Hooitijd op Marken (2018) > Kerkelijke Pronk (2017) >  Marken en de grote watersnood van 1916 (2016) > Marker Handwerk (2015) > Kinderen van Marken (2014) > Oranje en de Gouden Eeuw (2013) > Van Donker naar Licht (2012) > Gnappe Mannen (2011) > In siz en in zai (2010) 

uitn.2013

‘Oranje en de Gouden Eeuw’ (2013)

Het Huis van Oranje en Marken hebben een sterke band met elkaar. Deze expositie toont bewijzen hiervan in de vorm van verschillende Oranjedoeken en de typische Oranjedracht die in de loop der tijd is ontstaan. Tal van oude foto’s, prenten en gebruiksvoorwerpen completeren het beeld.

 

—o—