> Contact en praktische gegevens > Marker Museum en Vereninging Historisch Eiland Marken > Het Marker Museum kan uw steun goed gebruiken > Marken, beeld van een eiland > Links 

 

Marker Museum en Vereniging Historisch Eiland Marken.

 

Behoud van een uniek erfgoed
Marken heeft binnen de geschiedenis van Nederland een geheel eigen plek. Het Marker Museum wil die eigenheid op een aantrekkelijke manier toegankelijk maken voor een breed publiek. Het exploiteren van dit kleine, bijzondere museum vormt een van de activiteiten van de Vereniging Historisch Eiland Marken (VHEM).
Deze vereniging staat voor:

• het bewaren van het karakteristieke van het eiland Marken voor het nageslacht;
• het bewaren en bevorderen van het ‘Eilandschoon’;
• het verzamelen, bewaren en bewerken van bronnenmateriaal dat van belang is voor de geschiedenis van Marken in de ruimste zin des woords.

 

De VHEM doet dit o.a. door de collectie toegankelijk te maken voor een breed publiek, het organiseren van lezingen, het verwerven en in goede staat behouden van (kunst)objecten, en het verzamelen en uitgeven van historische informatie.

Contact via e-mail: secretariaat@markermuseum.nl of info@markermuseum.nl

U kunt lid worden om ons werk te steunen.

 

—o—