> Contact en praktische gegevens > Marker Museum en Vereninging Historisch Eiland Marken > Het Marker Museum kan uw steun goed gebruiken > Marken, beeld van een eiland > LinksĀ 

 

Het Marker Museum kan uw steun goed gebruiken

Het Marker Museum ontvangt vrijwel geen subsidie en draait volledig op de inzet van een grote groep vrijwilligers. Wilt u ons steunen, word dan lid van de Vereniging Historisch Eiland Marken.

 

—o—