> 1164- De Jurriaansvloed creëert een eiland  > Archeologie: amateurs doen het werk > Droog wonen op ‘werven’ en palen > De zee op voor paling, haring en walvis > Uitvoer van hooi, invoer van turf en levensmiddelen > Godsdienst – een gelovige gemeenschap  > Onderwijs en scholing > Het ‘Paard van Marken’ – levensreddend baken > 1916 – De laatste grote watersnood 1916 > 1940-1945 – Geïsoleerd, toch getroffen > 1957 – Verbinding met het vasteland

collage Godsdienst etc

Godsdienst – een gelovige gemeenschap

Al in de Middeleeuwen stond er een godshuis op Marken: in 1232 bouwden de monniken van het Friese klooster Mariëngaardt een houten kapel, gewijd aan Maria. Later bouwde men op deze plek (op de huidige Kerkbuurt) een forse bakstenen hallenkerk die door de eeuwen heen werd aangepast en vernieuwd. In 1578 ging de Marker bevolking over naar het protestantisme. De beelden en het altaar werden uit de kerk verwijderd en de laatste pastoor, Clemens van Naarden, vertrok naar Edam. In 1579 deed de eerste reformatorische dominee Christophorus Joannis Macheupeus zijn intrede in de hallenkerk. Veel meer is er niet bekend over deze periode.
Door allerlei ontwikkelingen ontstond er een scheuring in de Hervormde kerk wat in 1890 leidde tot de oprichting van de Gereformeerde kerk op Marken. Deze situatie heeft geduurd tot 2011 toen beide kerken opgingen in de Protestantse Gemeente te Marken.
De kerkelijke feestdagen hebben een belangrijke invloed op de Marker kleding.
Elke feestdag kent een voorgeschreven kostuum dat uitsluitend op die dag gedragen wordt. De oudste onderdelen van deze kostuums dateren uit de tijd dat er gekerkt werd in de Middeleeuwse hallenkerk.

 

—o—